LABBAIK ALLAHUMMA LABBAIK

Selalu dengar orang lafaz talbiyah ni, Labbaik Allahumma Labbaik! khususnya bila tiba musim haji. Tapi tak memahami maksudnya.

1. Labbaik Allahumma Labbaik:
Kami memenuhi dan akan melaksanakan perintah-Mu ya Allah.

2. Labbaika la syarika laka labbaik:
Tiada sekutu bagi-Mu dan kami insya Allah memenuhi panggilan-Mu.

3. Inna al hamda wa an niā€™mata laka wa al mulka la syarika laka:
Sesungguhnya segala pujian, nikmat dan begitu juga kerajaan adalah milik-Mu dan tidak ada sekutu bagi-Mu.

468 ad